HAKKIMIZDA

Türkiye Yaş Meyve Sebze Sektör Kurulu Hakkında

Tarım sektörü ihracat ayağı olarak ülkemize sağladığı net döviz girdisi yanında; üretim, ambalaj ve lojistik gibi ilişkili sektörlere ve üretim safhasından başlayarak, tarım işçiliği, paketleme evlerinde istihdam edilen işçiler, ambalajlama evresi ve nakliye evresi de dikkate alındığında istihdama yapmakta olduğu katkı ile ülkemiz ekonomisi açısından stratejik öneme sahip bir sektördür. Yaş meyve sebze sektörü ise; tarım sektörü içerisindeki en önemli alt sektörlerden biridir. Türkiye, üretime müsait verimli ve geniş tarım alanları, değişik bölgelerin ekolojik farklılıkları sayesinde meyve ve sebzelerinin iyi koşullarda ve kaliteli olarak yetişebildiği nadir ülkelerden biridir. 

Türkiye’de yaş meyve sebze sektörünün ihracat tarihçesine bakıldığında, 1980 yılında ithal tohum ve fidan için getirilen serbesti sonrasında uluslararası çeşitlerin Türkiye’de üretilmesi ile iklim, tohum dikim zamanlarının ayarlanması ve üretim periyodunun uzatılması mümkün olmuştur. Son yıllarda ürünlerin hasat ve hasat sonrası muhafazası (soğutma, atmosfer kontrollü soğuk hava, modern paketleme tesisi) ile ambalajlanması en son teknoloji ile yapılmakta ve pazara uygun araç ve şartlarla nakledilmektedir. İhracat sektöründe faaliyet gösteren çok uluslu ve yerel özel firmalar, yurtdışından ithal ettikleri fidanlarla büyük alanlarda meyve yetiştiriciliği (kiraz, elma, üzüm, turunçgil ürünleri) yapmaya başlamış olup, elde edilen ürünleri kendi modern tesislerinde işleyerek yurtdışı ve yurtiçinde satışa sunmaktadır. Yine bazı firmalarca sebze tarımında Anlaşmalı Çiftçi sistemi ile tüketicinin talebi doğrultusunda üretim yapılmaktadır. Ürünün bahçe-tarladan itibaren ihracata hazırlanması, ürün güvenliğini sağlamaya yönelik her türlü kalite sistemi bu konudaki Avrupalı Denetim Şirketlerinin Türkiye Temsilcileri tarafından titizlikle kontrol edilmekte olup gerekli belgelendirme (HACCP, EUROPGAP, ISO vs) işlemi yapılmaktadır . Kalitenin ön planda tutulduğu Türkiye Yaş Meyve Sebze sektöründe en önemli pazarımız Rusya Federasyonu’dur.   

Bugün gelinen son durumda sektörün içinde bulunduğu aşırı rekabetçi uluslararası ortam göz önüne alınarak, yaş meyve sebze sektöründeki ihracatçı firmalarımızın diğer rakip ülkelerle rekabet edebilmeleri, mevcut pazarlarını koruyup her geçen gün yeni pazarlara girebilmelerini ve bu doğrultuda ülke ekonomisine fayda sağlayabilmeleri adına emek veren Türkiye Yaş Meyve Sebze Sektör Kurulu; Akdeniz, Batı Akdeniz, Uludağ olmak üzere Türkiye genelindeki 3 Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nden oluşmakta olup, koordinatörlüğü Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nce yürütülmektedir.